Hannah & Sandra
Hannah & Sandra
Fototermin mit Hannah V. und Sandra H. Make-up von Eva T.
Jessi
Jessi
Fototermin mit Jessica B. am 24. Februar 2013, Make-up von Eva T.
Eva & Sandra
Eva & Sandra
Fototermin mit Sandra H. und Eva T. am 2. Juni 2012, Make-up von Eva T.
Sylvana
Sylvana
Portraitsitzung mit Sylvana D. am 20. Mai 2012
Eva
Eva
Fototermin mit Eva, 25. Februar 2012
Werther
Werther
Portraitsitzung in Werther am 19. November 2011
Daniel
TempleBar